ne demek?

Özensiz bir biçimde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Bu iş harrangürra gidiyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-ran-gür-ra


Gürültü ile