harrangürra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özensiz bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültü ile


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-ran-gür-ra