harmoni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyum, düzen, ahenk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca harmonie

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Armoni. "(İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-mo-ni