ne demek?

Harmancının yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-man-cı-lık