harman sonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harmandan sonra kalan, toprakla karışmış tahıl

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük bir varlık veya işten sonra kalan bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-man so-nu