ne demek?

harman işini bitirmek

Kullanımı;

"Harmanı kaldırmaktan başka bir şey düşünmüyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-ma-nı kal-dır-mak