ne demek?

bir ülke, başka devletin egemenliği altına girmek

Kullanımı;

"Koca Rumeli, Edirne'si, Selânik'i, Manastır'ı, Yanya'sı, Kosova'sı, İşkodra'sı ile imparatorluk haritasından silinmişti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-ri-ta-dan si-lin-mek

bir yerleşim yeri savaş, deprem vb. bir olay sonucunda yok olmak