haritacılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haritacının yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ri-ta-cı-lık