harikulade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşi görülmemiş, şaşkınlık yaratıcı, olağanüstü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāriḳ + ʿāde

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük bir hayranlığa yol açan, olağanüstü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ri-ku-la-de