hariciye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlet yönetiminde dış işleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫāriciyye

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cerrahi. "(Ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş, tıp"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastanelerde bu hastalıklarla ilgilenen bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş, tıp"

İlişkili birleşik kelimeler; "hariciye nazırı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ri-ci-ye