hariçten gazel okumak veya atmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir konuyu iyice bilmeden görüş ve düşünce ileri sürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir konuşmaya yersiz ve zamansız katılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-riç-ten ga-zel oku-mak veya at-mak