harharyasgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Köpek balıkları takımına giren bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-har-yas-gil-ler