harfendaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Onur kırıcı söz söyleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥarf + Farsça -endāz


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-fen-daz