hareketlendirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareketlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareketlendirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ket-len-di-re-bil-mek