harekete geçmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yerden bir yere gitmeye başlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ke-te geç-mek