hareket noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş, bir yolculuk vb.nin başladığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sorunun incelenmesinde başlangıç olarak alınan nokta


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ket nok-ta-sı