hareket hastalığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi, uçak veya arabada yapılan seyahat sırasında mide bulantısı ve sıkıntı biçiminde görülen bir tür rahatsızlık, taşıt tutması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ket has-ta-lı-ğı