hareket etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yola gitmek, yola çıkmak

Örnek / Cümle; "Otobüs yarım saat sonra hareket edecek."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudu oynatmak, kıpırdatmak veya kımıldamak, devinmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Devinmek. "(Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ket et-mek