hareket dairesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir yollarında hareket işlerini düzenleyen, izleyen daire

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ket da-ire-si