harekelemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde ünlü ile okunabilmesi için ünsüzlerin altına veya işaret koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-re-ke-le-mek