hardaliye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçine hardal katılarak yapılan üzüm şırası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫardaliyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-da-li-ye