ne demek?

Deriyi tahriş ederek solunum yollarını ve gözleri etkileyen, yiyeceklerle birlikte alınması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda ağır yaralar açan kimyasal silah

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Hardal gazı, sinir gazı gibi birçok gazın insanlar üzerinde denenmesi, binlerce kişinin ölmesine neden oldu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-dal gazı