harcayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harcama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Harcamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-ca-ya-bil-mek