ne demek?

Harcamasına yol açmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-cat-mak