harcamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin değer ve onurunu kırıcı bir durum yaratmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Yok olmasına, ölmesine sebep olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-ca-mak