harbilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ateşli silahlarda harbinin yerleştirildiği yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğruluk, temizlik, mertlik

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
har-bi-lik