ne demek?

Ateşli silahlarda harbinin yerleştirildiği yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

har-bi-lik

Doğruluk, temizlik, mertlik

Tipi / Türü;

mecaz