hararetli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Isısı, sıcaklığı fazla olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşkun, ateşli, canlı

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ra-ret-li