harar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğu kıldan dokunmuş, büyük çuval

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫarār


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-rar