haram ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. "(zıt anlamlısı: helal)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥarām

Örnek / Cümle; "Haram şeyler zaten sağlıksız."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yasak. "(Yapılmaması istenmiş olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Sınavı kazanmadan bana bilgisayar oyunu haram."

İlişkili birleşik kelimeler; "haram lokma" "haram para" "haramzade"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ram