ne demek?

► haraplık

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ha-ra-bi-lik