harıldamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürültüyle ve sürekli olarak akmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-rıl-da-mak