harı başına vurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çok kızmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

azmak, kendini tutamayacak duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-rı ba-şı-na vur-mak