harç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Harcanan para, masraf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫarc

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılan karışım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "harcetmek" "harcıâlem" "harcırah" "borç harç" "vekilharç" "yağlı harç" "damga harcı" "köfte harcı"