haploloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta hece düşmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Fransızca haplologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
hap-lo-lo-ji