hapis kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

mahkûm olarak hapiste yatmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bulunduğu yerden başka bir yere çıkamaz, gidemez durumda olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-pis kal-mak