ne demek?

Birinin hapşırmasına sebep olmak; aksırtmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

hap-şırt-mak