hangi taş pekse veya katıysa başını ona vur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kendi kusurun yüzünden zor bir duruma düştüğünde kendini suçla ve başkalarından yardım isteme` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
han-gi taş pek-se veya ka-tıy-sa ba-şı-nı ona vur