hanımparmağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Parmak biçiminde bir tür hamur tatlısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun taneli bir tür üzüm

Özelliği / Tipi / Türü; "bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-nım-par-ma-ğı