hanımeligiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, örneği hanımeli olan bir bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-nı-me-li-gil-ler