hanım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadın, eş

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "hanımanne" "hanım böceği" "hanımefendi" "hanımeli" "hanım evladı" "hanımgöbeği" "hanım hanımcık" "hanım iğnesi" "hanımparmağı" "büyük hanım" "kirlihanım" "kirlihanım peyniri" "küçük hanım" "ev hanımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-nım