hamletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sebebe yüklemek, yormak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaml + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-let-mek