hamle etmek veya yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

atılmak, saldırmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

önemli bir işe girişmek, bir işte başarı sağlamak için çaba harcamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-le et-mek veya yap-mak