hamlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun süre idman yapmama, hareket etmeme yüzünden gücünü veya çevikliğini yitirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham-la-mak