hamiyetperver ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hamiyetli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥamiyyet + Farsça -perver


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-mi-yet-per-ver