hamam tası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Banyo ve hamamlarda çeşmeden veya kurnadan su alıp dökünmeye yarayan yayvan kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-mam ta-sı