hamamın namusunu kurtarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

görünüşünü kurtarmaya yönelen birtakım yetersiz çarelere başvurarak kötü bilinen bir yere onur kazandırmaya çalışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ma-mın na-mu-su-nu kur-tar-mak