hamallığını etmek veya yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işin önemsiz fakat ağır ve yorucu yükünü taşımak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-mal-lı-ğı-nı et-mek veya yap-mak