hamakat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahmaklık. "(Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥamāḳat


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ma-kat