ham ervah ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yersiz, yakışıksız söz ve davranışları olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ham er-vah