halt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫalṭ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş,teklifsiz konuşmada"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygun olmayan, beğenilmeyen şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş,teklifsiz konuşmada"