ne demek?

Uygunsuz söz söyleme, uygunsuz iş yapma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim teklifsiz konuşmada

Kökeni;

"Arapça ḫalṭ"

Uygun olmayan, beğenilmeyen şey

Kullanımı;

"Zehri şurupla, daha bilmem ne haltla karıştırıp yudum yudum içmek, pis şey, iğrenç şey."

Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma

Tipi / Türü;

eskimiş