halletmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥall + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismi bir sıvı içinde eritmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,matematik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yemeği yenecek duruma getirmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinsel ilişki kurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-let-mek